Tunçbilek Termik Santrali Beye Köy ve Ömerler’in Geçmişini Bir Blog Sitesine Hapsetti

Tunçbilek Termik Santrali Beye Köy ve Ömerler’in Geçmişini Bir Blog Sitesine Hapsetti

Termik Santral demek kömür demek, kömür demek istimlak demektir. Bunu en iyi termik santral bölgelerinde yaşayanlar bilir.

 

1956 yılında enerji üretimine başlayan Tunçbilek Termik Santrali Demirbilek ve Beye ocaklarından sağlanan linyit ile çalışmaktadır.

 

Tunçbilek Termik Santrali linyit havzası içinde yer aldığı için önce Beye Köy, arkasından da Ömerler Köyü istimlak edildi.

 

Kuruluşundan bugüne hem baca külü, hem de atık külden dolayı bölgede yaşayan insanların sağlıklı çevrede yaşama hakkını ihlal eden Tunçbilek Termik Santrali, Beye Köy ve Ömerler Köyü’nü yerinden ederek bölgede yaşayanların yeni yerleşim yerlerine göç etmelerine neden oldu.

 

Hem de bin bir acıyla ve bin bir zorlukla. 2015 yılında özelleştirilen Tunçbilek Termik Santrali hali hazırda bölgedeki koha ve kanser gibi sağlık sorunlarının temel nedeni olmaya devam ediyor.

 

Ömerler’de yaşayanlar eski günlerine dair yaşanmışlıklarını ancak 77tertipler.blogspot.com adresinde paylaşımlar yaparak hatırlayabiliyor.

Beye Köy

Ömerler Köyü

Ömerler Mahallesi